Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
 

 Koulujärjestelmä on itseen keskittynyt ja perustuu tiukkaan legitimoivaan diskurssiin, joka kieltää koulun ulkopuolisia tahoja ja toimijoita sekaantumasta koulutuksen tavoitteiden ja menettelytapojen määrittämiseen antamatta vastineeksi koulun esittämää uudistusta ja sopeutumista. (Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 22/2013, s. 136)http://vnk.fi/julkaisukansio/2013/j22-Kestavan-kasvun-malli/PDF/fi.pdf

 

 

 

Hemundervisare nöjda i Östnyland. Alla barn har rätt till kostnadsfri skolmaerial. http://svenska.yle.fi/artikel/2013/11/05/hemundervisare-i-lovisa-nojda

 

Juhani Paavolainen jatkaa Suomen kotiopettajat ry:n puheenjohtajana. Vuosikokous valitsi hallituksen muiksi jäseniksi Hanna ja Edward Krogiuksen, Annika ja Johan Sjöblomin sekä Tarja Paavolaisen.

  

Suomen kotiopettajat ry:n hallitus kutsuu jäsenet vuosikokoukseen Helsinkiin 26.10.2013 klo 13.00. Ilmoittautumiset: posti@suomenkotiopettajat.fi Finlands hemundervisare rf:s styrelse inbjuder medlemmarna till årsmöte i Helsingfors 26.10.2013 kl 13.00. Anmälningarna:posti@suomenkotiopettajat.fi

 

"Kodin ilmapiiri tukee opettamista." Tarja Paavolainen verkkolehti KielikukkasenTuija Metsäahon haastateltavana. Lue lisää kotiopettajan äidinkielen opetuksesta:  http://www.kielikukkanen.fi/2013/Kotiopettajalla_on_aikaa/ 

 

"Kotiopetus on ihmisoikeus eikä kotiopetuksen tarvitse olla parempaa kuin kouluopetus." Juhani Paavolainen Suomen kotiopettajista Veli-Matti Hynnisen vieraana. Kuuntele lisää Radio Dein lähetyksessä: http://www.radiodei.fi/?sid=304&subgroup=ID140&sel=e43c90a7a128f4b85c9a8c137f48d0eb

 

Kotiopetus oikein. Puuhun kiipeämiseen jää aikaa, kun ei ole päivästä leijonanosan haukkaavia pitkiä koulupäiviä. "Viisi, kuusi tuntia tyhjän panttina. Ihan älytöntä koko touhu." Hanna Krogius haastattelusa Helsingin Sanomissa 11.8.2013. Lue lisää, Veera Luoma-ahon juttu:
http://www.hs.fi/sunnuntai/Kotikoulu+on+suojelunhaluisten+vanhempien+valinta/a1376106247027

 

 


Kotiopetus ei ole helppoa, pitää ottaa vastuuta. Kuuntele lisää Väinön ajatuksia, kun YleX:n toimittaja Jaakko Karhu kävi Loviisassa tapaamassa Paavolaisen perhettä. Kohdasta 01.15.30 alkaen:http://areena.yle.fi/radio/1963834/#/play

 

Kotiopetus on ihmisoikeus eikä kotiopetuksen tarvitse olla parempaa kuin kouluopetus. Kuuntele ja katso lisää. Suomen kotiopettajien Heidi Furu ja Juhani Paavolainen Ylen aamu-tv:n vieraina 7.8.2013: http://yle.fi/uutiset/kotiopetuksen_valinneet_asiat_tulevat_paremmin_opiskelluksi_kuin_julkisessa_koulussa/6766014

 

Professori Martin Scheinin suosittaa, että kunnat antavat maksuttoman oppimateriaalin myös kotioppijoille. Kuntien pitää perustella päätöksensä, jos ne kieltäytyvät antamasta koulukirjoja. Kyse voi olla syrjinnästä. Scheinin huomauttaa, että maksuttomien oppikirjojen epääminen lapsilta on syrjintää, jos sitä käytetään kuin rangaistuksena kotiopetuksen valinneille. Jotta oppimateriaalien antamatta jättäminen ei olisi syrjintää, kuntien pitäisi pystyä perustelemaan asiallisesti, miksei annettavaa oppimateriaalia ole tai miksei se sovi kotiopetukseen. (Yle Uutiset 3.8.2013 klo 16.00)  http://yle.fi/uutiset/osa_suomalaislapsista_joutuu_maksamaan_koulukirjansa/6760857

 

 

 

Eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Raija Vahasalo ei kannata oppivelvollisuuden pidentämistä kummastakaan päästä. Perheiden tilanteet vaihtelevat, eikä pelkkä oppivelvollisuuden pitkittäminen auta nuoriakaan, jotka tarvitsevat henkilökohtaista ohjausta. Samaan muottiin työntäminen on resurssien tuhlausta (HS 9.7.2013).  

 

Kotiopetuksessa oppivelvollisuuttaan suorittavien lasten määrä lasketaan pikemmin tuhansissa kuin sadoissa. Kotiopetuksessa saattaa olla jopa kymmenkertainen määrä lapsia verrattuna julkisuudessa tavanomaisesti esitettyihin lukuihin. Tiedot käyvät ilmi hallituksen esityksestä koulujen työrauhan parantamiseksi (HE 66/2013 vp.).
 

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka on 13.6.2013 vastannut oikeuskanslerille 30.3.2011 tehtyyn kanteluun. Kantelussa pyydettiin oikeuskansleria tutkimaan kotiopetuksena suoritettavan oppivelvollisuuden oikeusperusta sekä ohjeistamaan Opetushallitusta ja opetus- ja kulttuuriministeriötä niin, että myös kotiopetuksessa olevat saavat käyttöönsä ilmaisen oppimateriaalin.
Oikeuskansleri pitää kantelua aiheellisena. Kuntien välillä ilmenee eriarvoisuutta, kun toiset kunnat antavat oppimateriaalin ja toiset eivät. Opetushallituksen ohje sisältää oikeudellista tulkintaa, jolla voi olla vaikutusta, kun kunnat arvioivat kotiopetuksessa olevien oppivelvollisten oikeutta ilmaiseen oppimateriaaliin. Ohjeen tulisi sisältää oikea lain tulkinta, vaikka se ei olekaan oikeudellisesti sitova.
Oikeuskansleri toteaa, että korkeimman hallinto-oikeuden 16.4.2013 antamassa päätöksessä taltionumero 1297 on omaksuttu opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen tulkinnan suuntainen kanta, "ja sitä voidaan pitää lähtökohtana vastaavanlaisia tapauksia käsiteltäessä, vaikka toisenkinlaisen tulkinnan puolesta olisi esitettävissä varteen otettavia perusteita." Kantelu ei johtanut oikeuskanlerin toimenpiteisiin.  Jäljennös ratkaisusta on oikeuskanslerin toimesta toimitettu opetus- ja kulttuuriministeriölle ja oikeuskansleri on pyytänyt ministeriötä saattamaan ratkaisun myös Opetushallituksen tietoon.
Suomen kotiopettajat jatkaa työtä tasa-arvoisen oppivelvollisuuden suorittamisen puolesta.
 

Suomen kotiopettajat olivat perinteisellä tapaamisella Opetushallituksen pääjohtajan luona 21.5.2013. Suomen kotiopettajat luovuttivat pääjohtaja Aulis Pitkälälle Kotiopetuksen maailmankongressin 2012 Berliinin julistuksen. http://www.ghec2012.org/cms/content/berlin-declaration-1

   

Peruskoulun oppimateriaalia ei ole enää saatavilla kirjakaupoissa. Kustantajat ovat sulkeneet myymälänsä.


Korkein hallinto-oikeus hylkäsi 16.4.2013 tekemällään päätöksellä valituksen opimateriaalista. Kunnalla ei ole velvollisuutta täyttää kotiopetuksessa olevan oppivelvollisen subjektiivista perusoikeutta oppimateriaaliin, koska laissa ei erikseen mainita, että oikeus koskee myös kotiopetuksessa olevia. Oikeusoppineet arvostelevat päätöstä. Laissa olisi tullut nimenomaan mainita, että kotiopetuksessa olevilla ei ole oikeutta oppimateriaaliin, jotta subjektiivinen perusoikeus voitaisiin heiltä evätä, toteaa Helsingin yliopiston valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen. Lue myös: http://www.hslda.org/hs/international/finland/201305090.asp

 

Romaanilasten poissaolot koulusta huolestuttavat Oslossa. Professori Christian W. Beck Oslon yliopiston kasvatustieteiden laitokselta suosittelee kotiopetusta. "Kotiopetus olisi oiva ratkaisu näille lapsille. Mielestäni olisi hyödyllistä, jos näiden harvojen lasten koulutuksessa käytettäisiin liberaaleja metodeja". Beck on yrittänyt kartoittaa niiden lasten määrää, jotka eivät ole koulutuspalvelujen piirissä Oslossa. Hänen mukaansa kyse on luultavasti sadoista lapsista.

 

Kouluviraston tietojen mukaan Oslon kouluissa käy noin 70 romaanilasta. Tai käy silloin kuin huvittaa – viranomaisia huolettaa, että niin monet lintsaavat niin usein."Romaanilasten parissa syntyy valtavia puutteita osaamisessa, mikä ei motivoi jatko-opintoihin", sanoo osastonjohtaja Margaret Westgaard Oslon kaupungin opetusvirastosta. Westgaard toteaa, että kunnan pitäisi hyväksyä kotiopetus yhtenä vaihtoehtona. Lue lisää Verdens Gang Nett-sivuilla: http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10049154

 

 
Turun kaupungin opetustoimen kotiopetuksen valvonta on ollut osin virheellistä ja epäasianmukaista. Lounais-Suomen aluehallintovirasto on puuttunut päätöksellään 13.11.2012 perusopetuksen tulosalueen toimintaan. Opetustoimessa ei ole ymmärretty kotiopetuksen luonnetta.

Aluehallintovirasto korostaa, että opetustoimen viranhaltijoiden tulee tuntea toimintaansa ohjaava lainsäädäntö ja Turun kaupungilla työnantajana on velvollisuus huolehtia siitä, että opetustoimen henkilöstö riittävästi perehdytetään tehtäviinsä, jotta he vovat selviytyä niistä lain ja hyvän hallintotavan edellyttämällä tavalla. Aluehallintovirasto kehottaa opetustoimen viranhaltijoita jatkossa kiinnittämään huomiota hyvän hallinnon perusteiden noudattamiseen hallinnossa. Suomen kotiopettajat on avustanut perhettä kantelun tekemisessä aluehallintovirastolle.
http://www.hslda.org/hs/international/Finland/201301240.asp

 Kotiopetuksen ensimmäinen maailmankongressi keräsi kotiopetusjohtajia kaikilta mantereilta Berliiniin marraskuun alussa. Berliinin julkilausuma vanhempien ensisijaisesta oikeudesta valita lastensa opetuksen laatu on vahva viesti kotiopetuksen puolesta. Oikeus päättää lapsen opetuksesta on vanhempien eikä valtion. Hallitukset, jotka eivät tunnista valtansa rajoja eivät täytä kansojen yhteisön kunnioituksen vaatimuksia. Lue Berliinin julkilausuma (päivitetty Kotiopetuksen toisessa maailmankongressissa Rion periaatteiksi): täältä Suomen kotiopettajat on tukenut konferenssin valmisteluja, osallistunut Berliinin konferenssiin sekä allekirjoittanut julkilausuman.

GHEC 2012-konferenssin puheenjohtajisto esittäytyy Berliinissä 1.11.2012. Vasemmalta: Dagmar Neubronner (Saksa), Eric Mendoza (Filippiinit), Pavel Parfentiev (Venäjä), Michael Donnely (Yhdysvallat), Rogers Hellman (Yhdysvallat), Jonas Himmelstrand (Ruotsi), Gerald Huebner (Kanada), Leendert van Oostrum (Etelä-Afrikka), David S. Han (Korea), Alberto Solano (Meksiko).

 

Uskonnolliset ja akateemiset syyt mahdollistivat viisilapsisen perheen kotiopetuksen jatkumisen Ruotsissa. Oikeuden mukaan vuoden 2010 uusi koululaki, joka kieltää kotiopetuksen uskonnollisista ja filosofisista syistä ei saa olla ristiriidassa Ruotsin perusoikeuksia suojelevien velvoitteiden kanssa. http://www.hslda.org/hs/international/Sweden/201210220.asp

Useimpien kotiopetusperheiden kohdalla viranomaisten harjoittama epäoikeudenmukainen kohtelu jatkuu. Suomen kotiopettajien ruotsalainen sisarjärjestö ROHUS maksoi maanpakoon lähteneen perheen kohtuuttomat pakkokoulun laiminlyönnistä määrätyt 4.600 €:n sakot.

 

Pitsaa leikkaamalla voi oppia matematiikkaa. Iso keit­tiön­pöy­tä on Krogiuksen per­heen op­pi­mi­sym­pä­ris­tö. Per­heen vii­des­tä lap­ses­ta kol­me on ol­lut ko­tio­pe­tuk­ses­sa. Lue lisää: http://www.hs.fi/msn/kotimaa/Pitsaa+leikkaamalla+voi+oppia+matematiikkaa/a1345435656009

 

Vanhempien vapaus valita on vaakalaudalla. Yhteiskunnallisen kontrollin kiristämisellä halutaan jo ennakolta varmistaa, että peruskoululle ei synny vaihtoehtoa. Helsingin yliopiston dosentti, tohtori Juha Ahvio taustoittaa kotiopetuskeskustelua. Lue lisää: http://www.patmos.fi/blogi/?entityId=422

 

Professori Lea Pulkkinen toivoo avointa keskustelua siitä, mi­kä vanhempien kotona antamasssa opetuksessa on se on­gel­ma, jo­ta pi­täi­si lail­la kor­ja­ta. http://www.hs.fi/kotimaa/Ruotsista+mallia+vai+ei/a1345435721741

 

Suomen kotiopettajat rohkaisevat päättäjiä puolustamaan oppimisen vapautta tulevissa kunnallisvaaleissa. Ruotsissa kotiopetus käytännössä kiellettiin, kun kunnat saivat oikeuden myöntää tai evätä lupa kotiopetukseen. Lue lisää HSLDA:n Suomi-sivuilta. http://www.hslda.org/hs/international/Finland/201207170.asp

 

Äidinkieltä on hauska harjoittaa kesälläkin eikä isänmaan kotiopetusmyönteistä lainsäädäntöä ole syytä hävetä. Lue suomen kielen dosentti Leena Kytömäen kolumni Turun Sanomissa. http://www.ts.fi/mielipiteet/kolumnit/367169/Joka+paiva+uutta+kehiin

 

Miksi kouluopetus ei sovi kotiin? Kuuntele Kirsi-Marja Saurénin erilaisen oppimisen tarvetta valaisevaa esitystä. Saurén tarttuu Ivan Illichin ajatuksiin viitoittaa oppiminen toisin.

http://www.viddler.com/v/11cd3c36

http://www.slideshare.net/otavanopisto/koulutuksen-dekonstruktio-kirsimarja-saurn

 

Uupumus uhkaa kotiopettajia. Älä luo luokkahuonetta kotiin, valitse lähestymistapa, joka ei muistuta koulua, neuvoo HSLDA:n J. Michael Smith. http://www.hslda.org/docs/news/2012/201207090.asp

 

Ruotsalaisperheet kotiutuvat Ahvenanmaalle http://svt.se/nyheter/uutiset/schjerfbeckin-taulu-huutokaupattiin#./ruotsalaisperhe-pakeni-ahvenanmaalle-ruotsin-koulupakkoa?&_suid=1339693944641033302779080974953 .

 

Yksi lukuvuosi on takana ja pitkä kesäloma häämöttää edessä. Kutsumme sinut ja perheesi Suomen kotiopettajat ry:n järjestämälle kesäleirille Bergvikin kartano ja toimintakekukseen su 24.6.- ti 26.6.2012. Paikka sijaitsee Kruusilassa, lähellä Saloa, Helsingin ja Turun välisen moottoritien puolessa välissä. Hinta on 200 euroa /perhe (maksu paikan päällä). Maksuun sisältyy majoitus, ateriat ja ohjelma. Paikka luo hienot puitteet leirille. Ympärillä on hieno luonto, vihreät nurmikentät, useita majoitusrakennuksia ja vanha kartano. Rannasta löytyy iso sauna, hiekkaranta ja laituri sekä soutuvene.


OHJELMA:

Sunnuntai
12.00 Huoneisiin majoittuminen
12.30 Lounas ja kahvi. Tervetulotoivotus+esittäytyminen, musiikkia,
yhteislaulua
13.30 Vapaa-aikaa
14.30 Pihaleikkejä ja niiden jälkeen uintia.
16.30 Päivällinen
17.30 Juhani Paavolainen, "Suomen kotiopettajat ja kotiopetus Suomessa".
40min + 40min keskustelu. Alle kouluikäisillä lastenhoito.
19.00 Saunomista ja makkaranpaistoa
22.00 Nukkumaan

Maanantai
9.00 Aamupala
10.00 Edward Krogius"Millainen on hyvä kotiopettaja ? Opettamisesta eri
näkökulmista". 40 min + 40 min keskustelu. Alle kouluikäisillä
lastenhoito.
11.30 Luontopolku
12.30 Lounas
13.30 Vapaa-aikaa tai kuvis/askarteluhetki, lapsi + aikuinen
14.30 Pihaleikkejä ja niiden jälkeen uintia.
16.30 Päivällinen
17.30 Jalkapallo-ottelu, kaikki mukaan!
19.00 Saunomista, makkaranpaistoa ja muurinpohjalättyjä
22.00 Nukkumaan

Tiistai
9.00 Aamupala
10.00 Vapaata aikaa, uimista ja leikkejä
13.00 Lounas
14.00 Pakkaus ja siivous
15.00 Kokoonnutaan grillipaikalle juttelemaan, jälkipuinti.
16.00 Kahvit ja musiikkihetki
17.00 Kotiinlähtö


Ilmoittautumiset ja mahdolliset ruoka-aine allergiat 18.6 mennessä
sähköpostilla: niklas.furu@pp2.inet.fi
Heidi Furu/ 040-5779529

Ett lärorikt år är avverkat och vi har ett långt sommarlov framför oss.Vi bjuder dig och din familj påsommarläger arrangerat av Finlands Hemundervisare rf. Vårt läger är vid Bergviks gård och verksamhetscenter från söndagen 24.6. till tisdagen 26.6.2012.

Platsen är i Kruusila, nära Salo. Halvvägs längs med motorvägen mellan Helsingfors och Åbo.
Avgiften är 200 euro /familj (betalning på platsen). I avgiften ingår inkvartering, måltider och program.
Platsen skapar bra förutsättningar för ett läger. Den är omgiven av fin natur, gröna gräsmattor, flera
byggnader att bo i och en gammal gård. Vid stranden finns en stor bastu, en sandstrand, brygga och
en roddbåt.

PROGRAM:

Söndag
12.00 Inflyttning i rummen
12.30 Lunch och kaffe. Välkommen+vi presenterar oss för varandra, musik, allsång1

17.30 Juhani Paavolainen, "Finlands hemundervisare och hemundervisningen i Finland".
40min + 40min diskussion. Barnpassning för barn under skolåldern.
19.00 Bastu och korvgrillning
22.00 Sovdags

Måndag
9.00 Morgonmål
10.00 Edward Krogius"Hurdan är en bra hemundervisare ? Om undervisning från flera perspektiv".
40 min + 40 min diskussion. Barnpassning för barn under skolåldern.
11.30 Naturstig
12.30 Lunch
13.30 Fritid eller ritning/pysselstund, barn + vuxen
14.30 Gårdslekar och sedan simning
16.30 Middag
17.30 Fotbollsmatch - alla med !
19.00 Bastu, korvgrillning och så steker vi plättar !!
22.00 Sovdags

Tisdag
9.00 Morgonmål
10.00 Fritid, simning och lekar
13.00 Lunch
14.00 Pakning och städning
15.00 Samling vid grillplatsen för diskussion och reflektion
16.00 Kaffe och litet musik
17.00 Hemresa

Anmälningar och anmälan om möjliga matallergier före 18.6.
per epost till : niklas.furu@pp2.inet.fi
Heidi Furu / +358 40-5779529 ( mobilnummer )

 

Suomen kotiopettajat kävivät 30.5.2012 perinteisellä vierailulla opetushallituksen pääjohtajan luona. Rakentava keskusteluyhteys on saanut jatkoa myös uuden pääjohtajan, Aulis Pitkälän johdolla. Luonnollisesti edellisen viikonlopun sosialidemokraattien puoluekokouspäätös kotiopetuksen luvanvaraistamisesta nousi keskusteluissa esille. Opetushallituksen johtajat totesivat, että hallitusohjelmassa ei ole mitään puoluepäätöksen suuntaista eikä asia hallitustasolla nousse esille.

Kuntavaalit ovat kohta käsillä, ja on toivottavaa, että opetuksen vapaudesta keskustellaan ja keskusteluun osallistuvat muutkin puolueet kuin vain sosialidemokraatit.

Pääjohtaja Pitkälä rohkaisi Suomen kotiopettajia toimimaan kotiopettajien ja tutkivien opettajien suhteiden hyväksi sekä edelleen tarjoamaan vertaistukea kotiopettajille.

Opetushallituksessa 30.5.2012. Vasemmalta Tarja Paavolainen, Juhani Paavolainen, Jonas Himmelstrand ja Mischa Hammarnejd. Kuva: Johan Sjöblom

 

 

 

Kotiopetuksen vapaus on Suomessa turvattu hallitusmuodon 82 §:n 2 momentin säädöksellä: "Kotiopetus ei ole viranomaisen valvonnan alainen." 1.3.2000 voimaan tulleeseen perustuslakiin ei säädöstä kirjoitettu mutta kotiopetuksen asemaan ei tehty muutosta kuten hallituksen esityksessä perustuslaiksi sanotaan: "Uuteen hallitusmuotoon ei enää otettaisi voimassa olevan hallitusmuodon 82 §:n 2 momentin säännöstä, jonka mukaan kotiopetus ei ole viranomaisen valvonnan alainen. Tällainen säännös ei ole hyvin sovitettavissa omaksuttuihin perustuslaissa säänneltäviä asioita koskeviin yleisiin ratkaisuihin. Säännöksen poisjättämisellä ei ole kuitenkaan tarkoitettu muuttaa kotiopetuksen nykyistä asemaa." Vanhempien valintaoikeudella ja kotiopetuksella ilmoitusasiana on vahva perustuslaeista johdettava asema (HE 1/1998 Yksityiskohtaiset perustelut. 2 luku. 16 §.)

Sdp:n puoluekokouksen hyväksymä aloite tähtää koulupakkoon tavanomaista lakia, perusopetuslakia, muuttamalla. Tämä johtaisi väistämättä kotiopetusperheiden, Suomen kansalaisten ja Suomessa nyt turvapaikan saaneiden Ruotsin kansalaisten, EU-kansalaisten, karkoituksiin maasta, kuten nyt tapahtuu Ruotsissa. Vanhempien oikeus valita lastensa opetuksen laatu ei ole turvattu vain Suomen lainsäädännössä, vaan myös ihmisoikeussopimuksissa ja esimerkiksi joulukuun 10. päivänä 1948 hyväksytyn ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen  26 artiklan 3. kohdassa.

Sylttytehdas onnettoman puoluekokousaloitteen takaa saattaa löytyä opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Ainakin ministeriön 14.6.2011 antama vastaus oikeuskanslerille kotiopetuksen ohjeistamisesta tehtyyn kanteluun on samansuuntainen. Koulupakko näyttää olevan myös ministeriön korkeiden virkamiesten tavoitteena.

Kotiopetus on nyt nostettu poliittiselle areenalle. Väistämättä myös muut puolueet joutuvat ottamaan kantaa vapausoikeuksien rajoituksiin. Onko koulupakko Suomen tie? Hyvät neuvot oikeuskanslerilta ja korkeimmalta hallinto-oikeudelta tulevat tarpeeseen.