Suomen kotiopettajat Finlands hemundervisare
Sinun oma valintasi Ditt eget val
Säännöt
Stadgar
Ajankohtaista
Hallitus
Ota yhteyttä
Linkit
Jäsenyys
Aloitan kotiopetuksen
Yhdistys

Yhdistys on perustettu 4.6.2009 Espoossa. Tavoitteenamme on yhteisöllinen yhdistys, joka rakentuu ihmisten läsnäolosta, vuorovaikutuksesta, perinteistä ja kasvokkain olemisesta.

Uskomme, että vanhempien aktiivinen läsnäolo lastensa koulutuksessa on paitsi välttämätöntä tasapainoiseen kasvuun, myös tuottaa parhaat opilliset saavutukset. Perusopetuksen laadun valinta on vanhempien ensisijainen velvollisuus ja oikeus. Rohkaisemme vanhempia käyttämään tätä oikeutta lastensa parhaaksi.

Haluamme edistää kotona annettavaa perusopetusta Suomessa. Järjestämme tapaamisia ja leirejä kotiopetusperheille, toimitamme jäsenkirjettä ja vaikutamme viranomaisiin kotiopetuksen aseman parantamiseksi. Tarjoamme jäsenille oikeudellista apua kotiopetuksen järjestelyihin liittyvissä asioissa.

Yhdistyksellä on kristillinen johto, mutta sen toiminta ja resurssit ovat avoimesti tarjolla maailmankatsomukseen katsomatta.

 

 

Toimintakertomus 1.7.2012–30.6.2013

Suomen kotiopettajat ry:n  tarkoituksena on vaalia vanhempien ensisijaista oikeutta valita lapsilleen annetun opetuksen laatu sekä edistää ja tukea aatteellisesti vanhempien kotona antamaa opetusta.

 

HALLITUS

Hallitus valittiin vuosikokouksessa 2.1.2012:

Puheenjohtaja Juhani Paavolainen

Varapuheenjohtaja Johan Sjöblom

Sihteeri Niklas Furu

Mischa Hammarnejd

Tarja Paavolainen

Annika Sjöblom

Heidi Furu

Hanna Krogius

Varsinainen tilintarkastaja Maria Malm ja varatilintarkastaja Fredrik Malm.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ

Kokoukset

Hallitus kokoontui toimikauden aikana kolme kertaa.

Yhdistyksen jäsenet

Toimikauden lopussa yhdistyksessä oli 84 jäsentä.

 

TALOUS

Talous on kehittynyt suotuisasti toivottuja tavoitteita kohti. Yhdistyksellä on edelleen velkaa mutta maksuvalmius on hyvä. Toiminnan rahoitusta tulee tehostaa.Tilinpäätös osoitti tappiota 17,5 €.

 

MUU TOIMINTA

Toimintakauden alkua leimasi kotiopetuksen nouseminen poliittiseksi puheenaiheeksi, kun Sosialidemokraattinen puolue teki päätöksen kotiopetuksen saattamiseksi luvanvaraiseksi. Ruotsin mallin mukaisesti toteutettuna tämä merkitsisi käytännössä kotiopetuksen kieltämistä. Naapurimaassa toteutettu ankara kotikoulupolitiikka on ajanut kymmeniä perheitä maanpakoon. Sisaryhdistykseme jäseniä on asettunut asumaan myös Suomeen.

Yhdistyksen ajama kanteluasia tuli päätökseen, kun Lounais-Suomen aluehallintovirasto moitti päätöksessään Turun kaupunkia lainvastaisesta mennettelystä. Perheen kotiopetuksessa olleelle nuorimmalle lapselle oli kirjoitettu luokallejäämistodistus vaikka hän oli suorittanut kotiopetuksen hyväksytysti. Aluehallintovirasto totesi, että opetustoimessa ei tunneta kotiopetusta. Valitettavasti kotiopetusta ohjaaviin säännöksiin ei ole perehdytty tämän jälkeenkään. Avustamme perheen äitiä vastustamaan oppimatonta opetustoimea. Aluehallintovirasto käsittelee tällä kertaa Turun opetustoimen perheen vanhimpaan lapseen kohdistamaa mielivaltaa.

Toimintakauden lopulla korkeimman hallinto-oikeuden vuosia käsittelemä riita koulukirjoista tuli myös päätökseen. Suureksi pettymykseksemme oikeus hylkäsi ajamamme valituksen ja katsoi, että kotopetuksessa olevalla oppivelvollisella ei ole oikeutta maksuttomaan oppimateriaaliin. Korkein hallinto-oikeus ei juuri perustellut päätöstään, viittasi vain Hämenlinnan hallinto-oikeuden perusteluihin, joissa kotiopetus rinnastetaan valtionosuuksia nauttivien vieraskielisten yksityiskoulujen toimintaan. Mielestämme päätös on ilmeisen lainvastainen. Saimme tuoreeltaan tukea oikeuskansleri Jaakko Jonkalta. Hän katsoi päätöksessään, että asia olisi esittämiemme perusteiden valossa voitu ratkaista toisinkin. Oikeuskansleri Jonkka ei myöskään pidä tehtyä kielteistä koulukirjapäätöstä lopullisena.

Tiedotustoiminta

Olemme saaneet toimintakauden aikana esittämiämme näkökulmia hyvin esille julkisuudessa. Sosialidemokraattien kotiopetuspäätös yhdessä Ruotsista Suomeen pakenevien kotikouluperheiden uutisoinnin kanssa oli Helsingin Sanomien päivän kotimaan pääuutinen. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös herätti loppukesästä median varauksettoman myötätunnon kotiopetusta kohtaan. Useat yhdistyksemme jäsenperheet vahvistivat hienoilla ja avoimilla esiintymisillään syntynyttä myönteistä ilmapiiriä. 

 

Kotisivut

Sivuja on avattu 74743 kertaa . Sivujen avauksien määrä kasvaa voimakkaasti

 

Yhteydet kansainvälisesti ja yhteydet kotimaassa

Yhteydet viranomaistahoihin on hoidettu aktiivisesti ja monipuolisesti. Hallitus on vieraillut Opetushallituksessa kahdesti. Vastaanotto on ollut lämmin ja kannustava ja yhteistyöilmapiiri on ollut hyvä. Toimintakauden aikana Berliinissä järjestettiin kotiopetuksen ensimmäinen maailman kongressi. Yhdistys osallistui konferenssin valmisteluihin. Puheenjohtaja Juhani Paavolainen osallistui konferenssiin ja yhdistys allekirjoitti Berliinin julkilausuman, joka luovutettiin myös Opetushallituksen pääjohtaja Aulis Pitkälälle. http://www.ghec2012.org/Declaration.pdf. Yhdistys on tukenut puheenjohtajansa jäsenyyttä kansainvälisessä Home School Legal Defense Association -järjestössä.

LOPUKSI

Suomen kotiopettajat ry:n motto:

Kotiopetus – Sinun oma valintasi, Hemundervisning – Ditt eget val.”