Yhdistys on perustettu 4.6.2009 Espoossa. Tavoitteenamme on yhteisöllinen yhdistys, joka rakentuu ihmisten läsnäolosta, vuorovaikutuksesta, perinteistä ja kasvokkain olemisesta.

Uskomme, että vanhempien aktiivinen läsnäolo lastensa koulutuksessa on paitsi välttämätöntä tasapainoiseen kasvuun, myös tuottaa parhaat opilliset saavutukset. Perusopetuksen laadun valinta on vanhempien ensisijainen velvollisuus ja oikeus. Rohkaisemme vanhempia käyttämään tätä oikeutta lastensa parhaaksi.

Haluamme edistää kotona annettavaa perusopetusta Suomessa. Järjestämme tapaamisia ja leirejä kotiopetusperheille, toimitamme jäsenkirjettä ja vaikutamme viranomaisiin kotiopetuksen aseman parantamiseksi. Tarjoamme jäsenille oikeudellista apua kotiopetuksen järjestelyihin liittyvissä asioissa.

Yhdistyksellä on kristillinen johto, mutta sen toiminta ja resurssit ovat avoimesti tarjolla maailmankatsomukseen katsomatta.

 

 

Toimintakertomus 1.7.2013–30.6.2014

Suomen kotiopettajat ry:n  tarkoituksena on vaalia vanhempien ensisijaista oikeutta valita lapsilleen annetun opetuksen laatu sekä edistää ja tukea aatteellisesti vanhempien kotona antamaa opetusta.

 

HALLITUS

Hallitus valittiin vuosikokouksessa 25.10.2014:

Puheenjohtaja Juhani Paavolainen

Varapuheenjohtaja Johan Sjöblom

Hanna Krogius

Tarja Paavolainen

Annika Sjöblom

Päivi Tuikka

Varsinainen tilintarkastaja Maria Malm ja varatilintarkastaja Fredrik Malm.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ

Kokoukset

Hallitus kokoontui toimikauden aikana kolme kertaa.

Yhdistyksen jäsenet

Toimikauden lopussa yhdistyksessä oli 107 jäsentä.

 

TALOUS

Talous on kehittynyt suotuisasti toivottuja tavoitteita kohti. Yhdistyksellä on edelleen velkaa mutta maksuvalmius on hyvä. Toiminnan rahoitusta tulee tehostaa.Tilinpäätös osoitti voittoa 94,48 €.

 

MUU TOIMINTA

Toimintakautta leimasi Sosialidemokraattisen puolueen edellisen toimintakauden aikana tekemän päätöksen kotiopetuksen saattamiseksi luvanvaraiseksi muuttuminen lakiehdotukseksi. Nimestään huolimatta uusi oppivelvollisuuslaki osoittautui koulupakkolaiksi. Ruotsin mallin mukaisesti toteutettuna tämä merkitsisi kotiopetuksen kieltämistä. Naapurimaassa toteutettu ankara kotikoulupolitiikka on ajanut kymmeniä perheitä maanpakoon. Sisaryhdistykseme jäseniä on asettunut asumaan myös Suomeen. Lakiehdotusta valmisteltiin häikäilemättömästi salassa virkamiestyönä ilman minkäänlaista kansalaiskeskustelua. Kiireellisen budjettilakiehdotuksen pontimena toimi Pisa-menestyksen hiipuminen ja kestävyysvajeen sälyttäminen lasten kannettavaksi. Lakiehdotusta pidettiin yleisesti perustuslainvastaisena. SDP ei kuitenkaan luopunut kärkihankkeestaan ja lain kaatuminen 2015 budjettiriihessä oli hienoinen yllätys. Kokoomuksen naiset taisivat pelastaa maan jälleen kerran.

Ankarimmin lakiluonnosta arvostelivat ylimmät laillisuudenvalvojat. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies kertoi, että mielipteet eduskunnassa ovat varsin kaukana toisistaan. Yhdistyksen jäsenet ovat saaneet tuntea yhä voimistuvaa poliittisvaikutteista painostusta. Turun kaupungin lainvastainen mennettely on entisestään raaistunut. Virkamiesten harjoittama kiusaaminen on huipussaan, kun kaikkensa tehnyttä äitiä syytetään oikeudessa, jotta virkamiesten lainvastainen kotiopetuksen vastustaminen ei paljastuisi. Autamme perheen äitiä vastustamaan oppimatonta opetustoimea. Varsinais-Suomen käräjäoikeus antaa päätöksen asiassa 3.11.2014.

Hämenlinnan hallinto-oikeuden kielteinen kanta oppimateriaalin maksuttomuuteen on osoittautunut entistä selvemmin lainvastaiseksi. On selvä, että lapsia ei tarvitse nimeltä mainita, kun kunnan velvollisuutta perusoikeuksien täyttämisksi pohditaan. Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin ja kansliapäällikkö Anita Lehikoinen ovat yhtä mieltä, että perusopetuslain 4 § tulee ymmärtää väljäksi ja kunnat tulee saattaa ymmärtämään perustuslain 16 §:n vahva velvoite.

Tiedotustoiminta

Tiedotusvälineet ovat asettuneet puolustamaan kotiopetusta. Esimerkiksi Oululainen Kaleva puolustaa kotiopetusta etusivullaan 10.2.2014.

 

Kotisivut

Sivuja on avattu 101502 kertaa . Sivujen avauksien määrä kasvaa voimakkaasti

 


LOPUKSI

Suomen kotiopettajat ry:n motto:

Kotiopetus – Sinun oma valintasi, Hemundervisning – Ditt eget val.”