Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

                                               

 

  

 

Juhani Paavolainen valittiin jatkamaan Suomen kotiopettajat ry:n puheenjohtajana vuosikokouksessa Tampereella 24.9.2022. Uudeksi varajäseneksi hallitukseen valittiin Tommy Karf.

 

Sääntöjen 4 §:ään päätettiin lisätä hallituksen esityksen mukaisesti uusi 4 momentti.

Jäsenen katsotaan eronneen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta toimintakauden päättyessä.

 

 

 

Yhdistys on perustettu 4.6.2009 Espoossa. Tavoitteenamme on yhteisöllinen yhdistys, joka rakentuu ihmisten läsnäolosta, vuorovaikutuksesta, perinteistä ja kasvokkain olemisesta. Yhdistyksessämme on 201 jäsentä (29.10.2021). Vuosikokous päätti 30.10.2021, että alamme käyttämään viestinnässä skory.fi -tunnusta. Tunnus on johdettu yhdistyksen suomenkielisestä nimestä.

Suomen kotiopettajat ry:n  tarkoituksena on vaalia vanhempien ensisijaista oikeutta valita lapsilleen annetun opetuksen laatu sekä edistää ja tukea aatteellisesti vanhempien kotona antamaa opetusta.

Uskomme, että vanhempien aktiivinen läsnäolo lastensa koulutuksessa on paitsi välttämätöntä tasapainoiseen kasvuun, myös tuottaa parhaat opilliset saavutukset. Perusopetuksen laadun valinta on vanhempien ensisijainen velvollisuus ja oikeus. Rohkaisemme vanhempia käyttämään tätä oikeutta lastensa parhaaksi.

Haluamme edistää kotona annettavaa perusopetusta Suomessa. Järjestämme tapaamisia ja leirejä kotiopetusperheille, toimitamme jäsenkirjettä ja vaikutamme viranomaisiin kotiopetuksen aseman parantamiseksi.

Yhdistyksellä on kristillinen johto, mutta sen toiminta ja resurssit ovat avoimesti tarjolla maailmankatsomukseen katsomatta.