Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

  Suomen kotiopettajat ry:n vuosikokous pidetään Kokkolassa Snellmankodilla 31.10.2020 klo 14.00. Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 11 §:ssä mainitut asiat.

Tervetuloa - Välkommen           

Hallitus

 

Suomen kotiopettajat ry:n toimintakertomus jaksolta 1.7.2019 – 30.6.2020

 

Hallitus

Puheenjohtaja: Juhani Paavolainen

Jäsenet: Tarja Paavolainen, Johan ja Annika Sjöblom sekä Päivi Tuikka.

Varajäsenet: Ari Huhtala ja Michaël Drouin.

Toiminnantarkastajat: Raimo Tuikka, varalla Taija Huhtala.

Yhdistyksessä on 147 jäsentä.

 

Yhdistys kokoontui vuosikokoukseen 27.10.2019, hallitus on kokoontunut seitsemän kertaa.

 

Toimintakauden aikana pandemia on muuttanut oppimisympäristöä maailmanlaajuisesti. Arviolta 1, 5 miljardia lasta 190 maassa on siirtynyt koulun ympäristöstä kodin ympäristöön. Suomessa 546 tuhatta perusopetusikäistä oppilasta opiskeli kevään aikana kotona. Koulujen avautuessa 14.5.2020, kotiopetukseen jäi n. 70 tuhatta oppilasta.

Kotiopetus on tullut tutuksi jokaisessa perheessä. Tämä tulee vaikuttamaan myönteisesti kotiopetusta kohtaan tunnettuihin asenteisiin. Kotiopetuksen suosion kasvu tulee kiihtymään. Kevään kokemusten perusteella voidaan asettaa tavoitteeksi, että jopa kymmenen prosenttia oppivelvollisista lapsista opiskelee kotona. Tähän kehitykseen Suomen kotiopettajat ry haluaa antaa rakentavan ja asiantuntevan panoksensa luotettavana ja arvovaltaisena toimijana.

Toimintakauden aikana yhdistys on jättänyt yhdessä Suur-Helsingin kristillisen koulun kanssa lausunnon vireillä olevasta oppivelvollisuuden laajentamishankkeesta. Olemme olleet yhteydessä eduskuntapuolueista Kokoomukseen, Perussuomalaisiin ja Kristilliseen liittoon. Olemme avustaneet neuvotteluissa Vantaan kaupungissa ja Opetushallituksessa. Pedersören kunnan harjoittama väkivalta jäsenperhettämme kohtaan on ollut erityisen raskasta. Olemme saaneet tukea myös Eskolan kyläkoulun vastuuhenkilöitä. Kaikesta tästä olemme kiitollisia.

Yhdistys on välittänyt jäsenille Sanoma Pron ja Editan materiaaleja

Yhdistyksen taloudellinen tilanne on hyvä.

Yhdistyksen kokoukset on järjestetty ohjelmallisina.

 

Loviisassa 7.9.2020

Suomen kotiopettajat ry

Hallitus

                                          

 

Yhdistys on perustettu 4.6.2009 Espoossa. Tavoitteenamme on yhteisöllinen yhdistys, joka rakentuu ihmisten läsnäolosta, vuorovaikutuksesta, perinteistä ja kasvokkain olemisesta. Yhdistyksessämme on 147 jäsentä (13.5.2020).

Suomen kotiopettajat ry:n  tarkoituksena on vaalia vanhempien ensisijaista oikeutta valita lapsilleen annetun opetuksen laatu sekä edistää ja tukea aatteellisesti vanhempien kotona antamaa opetusta.

Uskomme, että vanhempien aktiivinen läsnäolo lastensa koulutuksessa on paitsi välttämätöntä tasapainoiseen kasvuun, myös tuottaa parhaat opilliset saavutukset. Perusopetuksen laadun valinta on vanhempien ensisijainen velvollisuus ja oikeus. Rohkaisemme vanhempia käyttämään tätä oikeutta lastensa parhaaksi.

Haluamme edistää kotona annettavaa perusopetusta Suomessa. Järjestämme tapaamisia ja leirejä kotiopetusperheille, toimitamme jäsenkirjettä ja vaikutamme viranomaisiin kotiopetuksen aseman parantamiseksi. Tarjoamme jäsenille oikeudellista apua kotiopetuksen järjestelyihin liittyvissä asioissa.

Yhdistyksellä on kristillinen johto, mutta sen toiminta ja resurssit ovat avoimesti tarjolla maailmankatsomukseen katsomatta.