Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

  Oikeutta kotiopetukseen ei voi missään olosuhteissa riistää vanhemmilta. 

Euroopan ihmisoikeussopimuksen 15 artiklan ja Yhdistyneiden kansakuntien kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan sopimuksen 4 artiklan mukaisesti, jopa yleisen hätätilan aikana valtion tulee kunnioittaa vanhempien vapautta varmistaa lapsilleen heidän omien uskonnollisten ja aatteellisten vakaumustensa mukainen kasvatus ja opetus. Ihmisoikeussopimusten tarkoittama hätätila tarkoittaa tässä ennen muuta sodan aiheuttamaa kansakunnan elämän uhkaa.

Nyt on kyseessä lievempi poikkeustila, joka ei edellytä ihmisoikeussopimusten valvontaelimille toimitettua ilmoitusta sopimuksessa suojattujen oikeuksien rajoittamisesta.* Kaikissa poikkeusolosuhteissa hallitusmuodon 82 §:n 2 momentin mukaisen kotiopetuksen rajoittaminen on kiellettyä. Nyt olisi oikea hetki pyytää kotiopetusperheiltä anteeksi viranomaisten heihin kohdistamia, vainon luonteisia oikeuksien loukkauksia. 

                                            

 

Yhdistys on perustettu 4.6.2009 Espoossa. Tavoitteenamme on yhteisöllinen yhdistys, joka rakentuu ihmisten läsnäolosta, vuorovaikutuksesta, perinteistä ja kasvokkain olemisesta. Yhdistyksessämme on 147 jäsentä (13.5.2020).

Suomen kotiopettajat ry:n  tarkoituksena on vaalia vanhempien ensisijaista oikeutta valita lapsilleen annetun opetuksen laatu sekä edistää ja tukea aatteellisesti vanhempien kotona antamaa opetusta.

Uskomme, että vanhempien aktiivinen läsnäolo lastensa koulutuksessa on paitsi välttämätöntä tasapainoiseen kasvuun, myös tuottaa parhaat opilliset saavutukset. Perusopetuksen laadun valinta on vanhempien ensisijainen velvollisuus ja oikeus. Rohkaisemme vanhempia käyttämään tätä oikeutta lastensa parhaaksi.

Haluamme edistää kotona annettavaa perusopetusta Suomessa. Järjestämme tapaamisia ja leirejä kotiopetusperheille, toimitamme jäsenkirjettä ja vaikutamme viranomaisiin kotiopetuksen aseman parantamiseksi. Tarjoamme jäsenille oikeudellista apua kotiopetuksen järjestelyihin liittyvissä asioissa.

Yhdistyksellä on kristillinen johto, mutta sen toiminta ja resurssit ovat avoimesti tarjolla maailmankatsomukseen katsomatta.

 

 

 * Professorit Scheinin ja Rautiainen katsovat 26.3.2020, että rajoitustoimet Suomessa ovat edenneet hätätilailmoituksia edellyttävään vaiheeseen, ja edelleen, että valtiolla ei ole laisinkaan oikeutta tehdä sellaista valintaa, jolla se asettaa kansalaiset sairastumisen ja kuoleman riskille. Rajoitustoimissa tulisi edetä vapaaehtoisuuden pohjalta. Scheinin täsmentää 6.4.2020, että hätätilailmoitukset tulisi tehdä, jotta ihmisoikeudet otettaisiin vakavasti. Vastuu ihmisoikeussopimusten noudattamisesta on siirretty aivan liian alas, hallintoviranomaisten kannettavaksi; noudatetaan yrityksen ja erehdyksen menetelmää.